Varför är måttet B viktigt? Och hur kan jag ändra det medan gasfjädrarna används?

Med resultatet som erhålls med beräkningsverktyget anger måttet B tillsammans med måttet A, mittpositionen för fästpunkten för gasfjädern på luckan.

Båda dessa avstånd kommer att visas från mitten av svängningspunkten från luckan.

Måttet A är avståndet längs luckan och måttet B är avståndet mätt vinkelrätt från luckan.

Måttet A är ett värde som beräknas med gasfjäderberäkningen medan måttet B står i direkt relation till avståndet mellan gasfjäderns ändfästen och luckans yta.

Beräkningsverktyget ställer in måttet B baserat på den angivna tjockleken på luckan och vridpunktspositionen i förhållande till luckan och därmed fästpunkten för gasfjädern som är 20 mm från luckytan som standard.

Nedan finns några exempel på B-mätningar som fastställts med beräkningsverktyget (A = övre gångjärn, B = nedre gångjärn):

B-measure-pic-1

 
När du har tryckt på ”Beräkna” i beräkningsverktyget (Steg 2), bestäms måttet B av en standarformel och beräknar gasfjädertillämpningen.

Måttet B som sedan visas i beräkningsresultatet måste överensstämma med avståndet B från fästpunkten där gasfjädern sedan ska monteras i luckan.

Det är möjligt att det slutliga avståndet B från gasfjäderns fästpunkt avviker från måttet B som tagits fram med beräkningsverktyget (A= svängningspunkt):

B-measure-pic-2
 
I sådana fall ska måttet B justeras.

Den främsta anledningen till detta är att infästningen av gasfjädern vid monteringspunkterna, som indikeras med måttet C och D i beräkningsverktyget, geometriskt måste överensstämma med den utdragna och indragna gasfjädern i kombination med luckans vridning (från ”stängd” till ”öppen” vinkel).

Innan du justerar måttet B bör du observera handkrafterna som indikeras av ”visa öppen” och ”visa stängd”.

Först då ska måttet B justeras och måttet A anpassas för både ”öppen” och ”stängd” tills de tidigare noterade värdena för handkrafter erhålls.

Hur fastställer jag luckans ”öppna” och ”stängda vinkel”?

Fylla i luckans ”öppna” och ”stängda vinkel” (Startvinkel och Slutvinkel)

Använda klockan stora visare:

 • När den stora visaren står på klockan 12 =  90 grader …. luckan står rakt upp
 • När den stora visaren står på klockan 3 =     0 grader….. luckan ligger horisontellt ……………..”Liggande” Lucka
 • När den stora visaren står på klockan 6  = – 90 grader …. luckan hänger ned vertikalt ….. ”Hängande” lucka

Till vänster på sidan: Som exempel brukar följande luckor ha liggande ”Liggande lucka”:

 • Tacklucka (takfönster)
 • Vindslucka
 • Leksakslåda
 • Källarlucka
 • Trädgårdslåda
 • Skeppslucka
 • etc.

Till höger på sidan: Luckans positioner så som kan vara fallet med en ”Hängande lucka”:

 • Försäljningslucka på skåplastbil
 • Kiosklucka
 • Solskydd
 • Skyddsskärm
 • Markis på hästtransport/hantverkarbuss
 • etc.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Luckan/taket roteras från start- till slutvinkeln (gasfjäderns maximala längd)

Det mellanliggande inställngsvinklarna kan bestämmas, till exempel, med en lutningsmätare eller med hjälp av en smarttelefon (med en lutningsmätare-app).

Viktigt!

Godta inte direkt lutningsmätarens värde som luckans eller takets vinkel.

Utan bestäm först skillnaden mellan luckans läge och den horisontella positionen eller mellanpositionen för luckan och den vertikala luckan och beräkna sedan den faktiska luckans vinkel med dessa värden enligt ovan nämnda formel.

Luckans vinklar kan också fastställas genom att mäta och beräkna.

På vilket sätt en sådan mätning ska utföras och hur beräkningen sedan görs, illustreras i följande exempel:

A = Luckans lutning mätt från horisontell position (eller mätt från vertikal position i ett annat exempel)

S = Luckans gångjärnssida

L = Luckans längd

Beräkna luckans vinkel:

 • sök på Google efter: 1+1                         –> Google visar en kalkylator
 • c ”Rad”                                                    –> knappen ”Deg” visas
 • tryck på knappen ”Inv” följt av knappen ”sin” när den är på
 • ange lutning med musmarköre                –> Till exempel: 3 .. 0 .. 8
 • tryck på knappen med divisionstecknet
 • ange luckans längd med musmarkören –> i det här exemplet: 9 .. 0 .. 0
 • tryck slutligen på ”=”-knappen

Resultatet är luckans lutningsvinkel i förhållande till det horisontella eller vertikala läget(beroende på vilken mätmetod du valt) Resultatet: 20,01 -> avrundat till 20 grader, konverterat till luckans position: 0 grader – 20 grader = 20 grader
För luckans läge i exemplet intill: -90 grader – 15 grader = -105 grader

Tips! Börja med att kopiera beräkningen i exempel så att du vet om du har förstått hur du ska gå till väga.

Hur mäter jag luckans vikt?

Hur mäter jag luckans vikt? Med vikt avses vikten av en löst hängande lucka. Detta kan bäst mätas med en våg. När det inte är omöjligt eller besvärligt att väga luckans fria vikt kan vikten uppskattas enligt beskrivningen nedan. Vår erfarenhet är att en uppskattning av vikten inte är tillräckligt exakt och vill därför avråda från detta.

 • Med luckan i horisontellt läge försök att fastställa vilken kraft som behövs för att hålla locket när du greppar den yttersta kanten på motsatta sida från gångjärnen. För att göra detta ställer du dig på en vanlig personvåg och läser av viktökning från det ögonblick du håller upp luckan i horisontellt läge (OBS! Utöva kraften vertikalt).
 • Om det är svårt att hålla fast luckan med händerna kan du binda ett rep om luckan från botten- till ytterkanten så att du kan hålla upp luckan i repet (Var försiktig! Håll repet vertikalt).
 • Om luckan emellertid är ”stängd” i horisontellt läge, lyfter du något på det för att göra den här mätningen så att det är fritt från ytan som den tar emot längs hela ytterkanten.

Uppmätt vikt multiplicerat med 2, är generellt en god uppskattning av luckans vikt.

 • Alternativt kan du låta den horisontella luckans yttersta kant vila direkt på vågen med hjälp av en linjal eller pinne.
 • Om luckan emellertid är ”stängd” i horisontellt läge, kan du anpassa stöden längs med hela ytterkanten så att luckan blir fri från ytan som den tar emot (längre linjal eller pinne, tjockare kartong på vågen eller placera något under vågen så den blir högre).

Vikten som vågen visar minus vikten av kartongen, linjalen eller pinnen, multiplicerat med 2, är generellt en god uppskattning av luckans vikt.