Har det någon betydelse i vilken position jag monterar en gasfjäder?

Ja, det har stor betydelse. Att endast använda en gasfjäder är billigare, men det kan ha sina nackdelar. Om du väljer en gasfjäder istället för två, då måste denna gasfjäder i princip vara dubbelt så kraftfull. Vanligtvis kommer vårt beräkningsverktyg (som beräknar vilken typ av gasfjädrar du behöver) också att välja en något robustare gasfjäder om du anger att du vill andvända endast en. Mer kraft kommer att behövas på bara en gasfjäder. Vi rekommenderar att två gasfjädrar monteras, en på varje sida av luckan. Då kommer kraften att fördelas jämt. Detta gör att allt förblir rakt och korrekt. Om du väljer att använda bara en gasfjäder, rekommenderar vi att du monterar den i mitten av luckan, om du monterar gasfjädern på ena sidan kommer större delen av belastningen att utövas på motsatt sida, vilket kan få luckan att bli skev eller göra att den förblir öppen eller inte går att stänga ordentligt. Vi rekommenderar att du använder beräkningsverktyget för att fastställa om du behöver en eller två gasfjädrar. Ta med alla krafter som har betydelse i beräkningen.

Dörrluckans och dina gångjärns hållfasthet tas inte med i beräkningen eftersom dessa uppgifter är okända för oss.

Posted in: Allmänt