Spelar det någon roll var jag monterar gångjärnen?

Det är bäst att montera varje gasfjäder i linje med gångjärnen Reaktionskraften från gasfjädern kan då ledas genom gångjärnet till den ej rörliga delen.

Om du inte placerar gångjärnen i linje med gasfjädern, snedbelastas luckan. När luckan är tillräckligt styv är detta inte ett problem men när luckan består av en ramkonstruktion bör man vara särskilt uppmärksam på denna typ av snedbelastning.

För att förebygga en ojämn belastning på gångjärnen är det bäst att placera gångjärnen symmetriskt med de monterade gasfjädrarna.

Posted in: Montera gasfjädrarna