Varför är måttet B viktigt? Och hur kan jag ändra det medan gasfjädrarna används?

Med resultatet som erhålls med beräkningsverktyget anger måttet B tillsammans med måttet A, mittpositionen för fästpunkten för gasfjädern på luckan.

Båda dessa avstånd kommer att visas från mitten av svängningspunkten från luckan.

Måttet A är avståndet längs luckan och måttet B är avståndet mätt vinkelrätt från luckan.

Måttet A är ett värde som beräknas med gasfjäderberäkningen medan måttet B står i direkt relation till avståndet mellan gasfjäderns ändfästen och luckans yta.

Beräkningsverktyget ställer in måttet B baserat på den angivna tjockleken på luckan och vridpunktspositionen i förhållande till luckan och därmed fästpunkten för gasfjädern som är 20 mm från luckytan som standard.

Nedan finns några exempel på B-mätningar som fastställts med beräkningsverktyget (A = övre gångjärn, B = nedre gångjärn):

B-measure-pic-1

 
När du har tryckt på ”Beräkna” i beräkningsverktyget (Steg 2), bestäms måttet B av en standarformel och beräknar gasfjädertillämpningen.

Måttet B som sedan visas i beräkningsresultatet måste överensstämma med avståndet B från fästpunkten där gasfjädern sedan ska monteras i luckan.

Det är möjligt att det slutliga avståndet B från gasfjäderns fästpunkt avviker från måttet B som tagits fram med beräkningsverktyget (A= svängningspunkt):

B-measure-pic-2
 
I sådana fall ska måttet B justeras.

Den främsta anledningen till detta är att infästningen av gasfjädern vid monteringspunkterna, som indikeras med måttet C och D i beräkningsverktyget, geometriskt måste överensstämma med den utdragna och indragna gasfjädern i kombination med luckans vridning (från ”stängd” till ”öppen” vinkel).

Innan du justerar måttet B bör du observera handkrafterna som indikeras av ”visa öppen” och ”visa stängd”.

Först då ska måttet B justeras och måttet A anpassas för både ”öppen” och ”stängd” tills de tidigare noterade värdena för handkrafter erhålls.

Posted in: Beräkning