Gasfjädrarna som jag beställde visade sig vara för kraftiga i efterhand. Vad gör jag?

Kraftreducering

Om man har valt en gasfjäder med för hög kraft kan man reducera kraften enligt följande:

Instruktion för kraftreducering

  1. Tag en borr eller ett trubbigt stift mindre än Ø2,5 mm och en lätt hammare (200 g).
  2. För ner borren/stiftet i hålet (i mitten av den gängade tappen på cylindern), knacka sedan med lätta slag, slå max fem slag i taget.
  3. Kontrollera läckage genom att lägga en droppe olja i hålet. Om det kommer upp bubblor, tryck lätt på ventilen och gör en läckagekontroll igen.
  4. Nu kan gasfjädern testas på applikationen. Om kraften ej är den önskade, gör om punkt 1-4.

Att tänka på

  • Ventilen är känslig och kan skadas vid för hårda slag
  • Ett långvarigt tryck på ventilen skall undvikas för att inte en stor kraftreducering skall inträffa
  • Vid justering av två gasfjädrar rekommenderas att antalet slag räknas för att uppnå ungefär samma kraft från båda

Kraftreducering

Startar inte filmen? Gå till Youtube för att öppna den.

Posted in: Tekniskt