Viktiga information när du monterera gasfjärden

  • Se till att det finns tillräckligt med spelrum vid montering av gasfjärden, dvs undvik en fixerad installation. Vid behov smörj cylinderns ändfästen för att få mindre friktion och ökad livslängd för fästena.
  • Se till att kolvstången inte kläms (för långa slag/produkter, ett extra lager/guide krävs för produkten, hängning, knäckning måste undvikas).
  • Endast axiella belastningar är tillåtna (risk för knäckning!). Tvär- eller vridande krafter får inte förekomma.
  • Gängade fästen (ögla etc.) skruvas in fästet helt och hållet låt den vila stadigt på monteringsplattan detta är att föredra. Löst sittande ändfästen måste skruvas på helt före installationen. Skulle vibrationer förekomma, måste ändfästena säkras mot vridning (genom limning).

Vårt konfigureringsverktyg visar alla mått för gasfjädrarna. Om du söker efter en utbytesgasfjäder, kan du försöka hitta en passande med hjälp av konfigureringsverktyget.