Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågor. Du kan också göra sökningar via sökrutan nedan.

Montera gasfjädrarna (2)

Spelar det någon roll var jag monterar gångjärnen?

Det är bäst att montera varje gasfjäder i linje med gångjärnen Reaktionskraften från gasfjädern kan då ledas genom gångjärnet till den ej rörliga delen.

Om du inte placerar gångjärnen i linje med gasfjädern, snedbelastas luckan. När luckan är tillräckligt styv är detta inte ett problem men när luckan består av en ramkonstruktion bör man vara särskilt uppmärksam på denna typ av snedbelastning.

För att förebygga en ojämn belastning på gångjärnen är det bäst att placera gångjärnen symmetriskt med de monterade gasfjädrarna.

Hur förebygger jag extrem belastning av luckans eller takets vridpunkt?

excessiveforce-pic-1

Anledningen till denna slutsats kan vara att:

 • gångjärnen inte är tillräckligt starka för att överföra kraften till den icke rörliga delen.
 • att gångjärnen inte sitter tillräckligt fast på luckan eller den fasta delen.
 • att dörrluckans hela konstruktion inte är tillräckligt kraftig där gångjärnen sitter.

Vid montering av gångjärnen är det bra att hålla följande i åtanke:

 • antal gångjärn = antal gasfjädrar med minst två delar.
 • När du bara använder en gasfjäder bör du använda tre gångjärn: gångjärnet i mitten bör monteras i linje med gasfjädern (se exemplet nedan)

excessiveforce-pic-2

I allmänhet gäller därför följande: Fäst ett gångjärn så långt det är möjligt i linje med varje gasfjäder.

När detta villkor är uppfyllt, är lasten (kraften) per gångjärn är lika med kraften vid svängningspunkten delat med med antalet gasfjädrar.

Detta innebär att när du bara använder en gasfjäder, måste all kraft som räknas ut med Beräkningsverktyget kunna överföras genom ett gångjärn till gångjärnets infästning.

Men om du istället monterar en gasfjäder halvvägs av luckans bredd utan ett tredje gångjärn, kommer kraften som kan räknas ut med Beräkningsverktyget, vid luckans svängningspunkt fortfarande att fördelas över två gångjärn förutsatt att luckan är tillräckligt styv för att kunna leda denna kraft till vänster och till höger mot gångjärnen. Om ett tredje gångjärn saknas, kan detta ha som nackdel att luckan kan börja bukta vid den mittmonterade gasfjädern eftersom denna fortsätter att utöva ett konstant tryck på luckan när den är stängt. Särskilt träluckor är känsliga för detta och kan gradvis börja bukta med denna konstruktion(trä är av naturen böjligt).

Följande fråga kan då ställas: “Finns det någon mening med att montera till exempel fyra gångjärn fast jag bara ska använda två gasfjädrar?”

Svar: Det gör det definitivt men gångjärnen som är placerade bakom gasfjädrarna överför gemensamt kraften (som ges av beräkningsverktyget) vid svängningspunkten av luckan till den icke rörliga delen.

När alla ovanstående villkor är uppfyllda och belastningen per gångjärn fortfarande är för stor, vad kan man då göra för att minska belastningen på dessa?

Svar:

 • Välj en gasfjäder med en längre slaglängd än vad resultatet av Beräkningsverktyget anger. Montera gasfjädern längre bort från luckans vridpunkt, då krävs mindre kraftfulla gasfjädrar eftersom den totala reaktionskraften vid luckans svängningspunkt då blir lägre.
 • Använd kraftigare gångjärn. Detta är inte alltid möjligt eftersom gångjärnens storlek fortfarande måste vara i proportion till luckans dimensioner. Därför kan du överväga att montera två gångjärn intill varandra för att fördela belastningen. På så sätt halveras lasten per gångjärn.

Allmänt (6)

Jag kan inte trycka in gasfjädern för hand. Är kolvstången böjd?

Kolvstången är troligen inte böjd Tryckkraften för gasfjädern är 500N, vilket står på etiketten Räknat i kg är detta ca. 500/10 = 50kg. Att komprimera gasfjädern kräver möjligen större kraft på grund av tätningarnas friktion Gasfjädern bör kunna tryckas in för hand upp till c:a 100N, över detta blir det mycket svårt. För att komprimera gasfjädern för första gången, är det därför förmodligen bättre att först montera den på plats, på så sätt fungerar luckan eller dörren som en hävstång, vilket gör det lättare att trycka in den för hand.

Om detta inte fungerar: Kan det bero på något av följande:

 • Om en gasfjäder har legat på lager en längre tid, kan tätningen fastnat mot kolvstången i gasfjädern och då krävs större kraft för att trycka in kolvstången. Du måste demontera gasfjädern och använda kraftigare utrustning.
 • Det är också möjligt att en för kraftig gasfjäder har valts för tillämpningen. Kontrollera att du har valt rätt tryckkraft i din beställning.

Spelar det någon roll i vilken position jag monterar en gasfjäder? Ja, det gör det.

Montering ska ske med kolvstången nedåt (i den position kolvstången befinner sig mestadels av tiden).

Detta för att den ska fungera korrekt och samtidigt få den smörjning packningarna behöver när det används, annars hamnar oljan i botten på cylindern och livslängden förkortas.

Även smörjs kolvstången så att den kan glida in och ut med mindre friktion.

Går det också att beställa per e-post eller telefon?

Beställning kan endast göras via vår webbutik.

Detta gör du med Konfigurerings- och Beräkningsverktyget.

Med Konfigureringsverktyget kan du sammanställa din beställning för att sedan klicka på varukorgen så att gasfjädrarna och /eller ändfästena placeras och visas i din varukorgDu kan gå tillbaka till Konfigureringsverktyget och lägga till ytterligare produkter i varukorgen. Du kan också ändra antal produkter som du vill beställa. Glöm inte att klicka på ”Uppdatera varukorgen” efteråt. Klicka sedan på ”Till kassan” där du fyller i dina adressuppgifter och betalar för beställningen.

Med Beräkningsverktyget räknar du ut vilka gasfjädrar och ändfästen du behöver innan du klickar på varukorgen och fortsätter med beställningen. Innehållet i varukorgen visas och via ”Till kassan” kan du göra din beställning genom att fylla i dina adressuppgifter och betala för beställningen.

Hur många gasfjädrar ska man använda på min lucka?

Ja, det gör det.

Att använda en gasfjäder är visserligen billigare men detta kan medföra problem.

Luckan får då hjälp på ena sidan vilket gör att belastningen blir fel mot om man använt en gasfjäder per sida då luckan får en mycket bättre gång och gasfjädern slits inte på samma sätt som med endast en monterad.

Jag har en gasfjäder med ett nummer. Kan gasfjadershop.se göra något med detta nummer?

Du måste först själv ta reda på specifikationerna innan du använder vårt konfigureringsverktyg för att hitta en utbytesmodell för den här typen av gasfjäder.

För att öka dina chanser att hitta rätt hänvisar vi dig till listan med Vanliga frågor för ett svar på frågan: ”hur hittar jag en ersättnings gasfjäder?

Kommer min lucka bli mer belastad när jag använder gasfjädrar?

Ja, dörrluckans belastas generellt mer när man använder gasfjädrar. Det är därför viktigt att du avgör om luckan och gångjärnen är starka nog innan du använder en gasfjäder. Bilden nedan visar ett lock som väger 25kg med och utan gasfjädrar:

extraforcegasspring

 

Den större belastningen beror på att gasfjädern i allmänhet rör sig med en kortare momentarm. För att kunna bära hela momentet erfordras mer kraft. Gasfjädern har därför också en tryckkraft som är mycket större än dörrluckans vikt. I detta exempel har gasfjädern en tryckkraft upp till 420 N eller 43 kg. Detta är mycket mer än de 25 Kg luckan väger.

Om du får ett för högt gångjärnsvärde i beräkningsverktyget, kan du sänka detta genom att välja en längre gasfjäder. Denna kommer sedan att röra sig över en längre momentarm och kräver därför en mindre kraft. Gasfjädern måste naturligtvis fortfarande passa. Detta kan ses på bilden i beräkningsverktyget och mätas i den egna tillämpningen.

 

Konfigurering (3)

Hur hittar jag en ersättnings gasfjäder?

Innan du försöker hitta en ersättare till din nuvarande gasfjäder är det nödvändigt att ta reda på hur kraftig den är.

Vanligtvis finns det någon form av märkning på gasfjädern (eller på en etikett på höljet) som innehåller uppgifter så som …. N.
Bokstaven ”N” står för Newton och siffrorna framför anger antal Newton.

Till exempel:
300 N = 300 Newton
0300 N = 300 Newton

När du tagit reda på hur kraftig (hur många newton) gasfjädern ska vara kan du fortsätta med Steg 1.

Steg 1. Med det gamla gasfjädermåttet: (Obs! mätt i mm)

 • Diametern på kolvstången (den smalare delen)
 • Diametern på cylinderhuset (den tjockare delen)

Vi tillhandahåller följande typer av gasfjädrar:

Typ       Diameter kolvstång      Diameter cylinderhus
4-12                 4mm                                  12mm
6-15                 6mm                                  15mm
8-19                8mm                                  19mm
10-23            10mm                                  23mm
14-28            14mm                                  28mm

 • Välj en typ av utbytesgasfjäder i tabellen som kommer närmast diametern på kolvstång och cylinderhus

# För utbytes gasfjädern antecknar du: ‘typ gasfjäder =  … –  … ‘

Det är möjligt att du kan skruva loss fästet (öglefäste, vinkelfäste, etc.) på den tidigare gasfjädern i en eller båda ändar. I den mån som du vill återanvända den se till att gängorna matchar gängstorleken på ersättningsgasfjädern.

Du kan kontrollera detta enligt följande:

 • Gå till vår webbplats och klicka på fliken ’Konfigurator’ och välj typ av utbytesgasfjäder i mittkolumnen (längden är inte av betydelse i det här läget).
 • Välj ”Ingen” i den vänstra och högra kolumnen.
 • Peka med musen på gasfjädern för att visa information om skruvgängan som finns i båda ändar av gasfjädern.

Du kan välja nya ändfästen som du måste köpa i vänster och/eller höger kolumn.•

 • Peka med musen på det valda ändfästet för att visa en ritning med mått.
 • På så sätt kan du kontrollera om ändfästet passar för montering i den befintliga gasfjädertillämpningen.

Om ändfästet ser ut att passa fortsätter du med Steg 2.

Steg 2. Mät maximal längd på den tidigare gasfjäder

Om du till exempel öppnar luckan helt dras gasfjädern ut till maximal längd. I det här läget kan du nu mäta gasfjäderns maximala längd, från exempelvis öglefäste till öglefäste (hålets mitt):

 • öppna nu luckan helt och mät avståndet från mitten av det ena ändfästet till mitten av det andra ändfästet


Anteckna följande uppgifter för utbytesgasfjädern: ‘Längd ‘max’ = …… mm‘.

Steg 3. Mät den kortaste längden på gasfjädern som ska bytas ut.

När du stänger luckan glider gasfjädern in till en viss längd. Det är nästan aldrig så att gasfjädern trycks in helt här (till slutet av slaglängden). En del av slaglängden blir oftast över. Genom detta faktum blir det lättare att hitta en passande gasfjäder (vad beträffar längd) att byta ut den gamla med. Fastställ därför, med den gamla gasfjädern fortfarande monterad, avståndet mellan fästena på gasfjädern:

 • Stäng luckan och mät avståndet från mitten av det ena ändfästet till mitten på det andra ändfästet på den gamla gasfjädern.


Om du inte kan göra denna mätning på grund av utrymmesbrist, kan du läsa här nedan hur du kan avgöra det kortaste avståndet:

 • Öppna luckan
 • Bind ett tunt rep omkring stången (den smala delen på gasfjädern).
 • För upp repet mot cylindern (den tjocka delen på gasfjädern).
 • Stäng luckan så att gasfjädern glider in i tillämpningens kortaste läge.
 • Öppna luckan helt och mät avståndet mellan det uppflyttade repet upp mot cylindern.
 • Dra ifrån det här måttet från den tidigare uppmätta maximumlängden.

# Anteckna följande för utbytesgasfjädern: ‘Längd ‘in’ = …… mm.’

Utbytesgasfjädern ska kunna bli lite kortare än värdet ‘Längd ‘in’ när den är fullt utdragen, mätt från mitten till mitten mellan ändfästena.

Steg 4. Hur du väljer den lämpligaste slaglängden för utbytesgasfjädern:

 • På vår webbplats klickar du på fliken Konfigurator och väljer en gasfjäder av typen utbytes gasjäder i mittkolumnen (längd är inte viktig just nu).

Om du ska montera gasfjädern i befintliga ändfästen i ena eller båda ändar, fortsätt med steg 5.

 • Välj ett nytt ändfäste som ska användas i vänster och höger kolumn (max avstånd mitten till mitten mellan fästpunkterna visas)
 • För in gasfjädern helt med musen/markören för att visa kortast möjliga mitten till mitten-avståndet
 • I mittkolumnen väljer du den slaglängd som ligger närmast måttet för ‘Längd ‘i’ nedan, som finns för gasfjädern av utbytestyp.

Nu jämför du den utdragna längden på den valda gasfjädern med den tidigare uppmätta ‘Längd ‘max’’ för att se om det finns en skillnad i längd (luckan öppnas något mer eller mindre).

Om detta är godtagbart har du lyckats  med att hitta en lämplig utbytesgasfjäder!

Hur hittar jag rätt utbytesfjäder till mitt solarium?

Söker du gasfjädrar till ett solarium? Ofta används speciella gasfjädrar i solarier. Dessa gasfjädrar har ytterligare motstånd så att de kan stå still i alla lägen. Vi säljer inte den här typen av gasfjädrar för närvarande. Vi rekommenderar att beställa den här typen av gasfjädrar direkt från tillverkaren eller återförsäljaren av solariet.
Om ditt solarium inte har gasfjädrar med extra motstånd kan den bara öppnas och stängas helt av sig själv och då är det möjligt att du kan hitta lämpliga utbytesgasfjädrar i vår webbutik. Då behöver du mäta dina gasfjädrar. Vilka mått som du behöver hittar du här . När du har mätt alla mått kan du använda vårt verktyg  konfigurering för att se om du kan hitta en lämplig gasfjäder  till ditt solarium.

Hur många Newton (N) ska utbytesgasfjädern ha?

Ofta finns det ett typnummer följt av tre siffror och ett N på en gasfjäder. I princip kan du utgå från att detta är antal Newton. Du kan sedan fylla i denna uppgift i Konfigureringsverktyget under Kraft. Övriga mått för gasfjädern som ska bytas ut kan du hitta genom att följa stegen under ‘hur hittar jag en ersättnings gasfjäder?‘.

Om antal Newton inte finns på din gasfjäder som du vill byta ut, eller om märkningen är oläslig, rekommenderar vi att du beräknar antal Newton med hjälp av vårt Beräkningsverktyg. Det är bäst att göra om beräkningarna för gasfjädern, ta med måtten för både gasfjädern och ändfästena. På så sätt är du säker på att gasfjädrarna passar din lucka, ditt tak eller liknande tillämpning. Vi rekommenderar att du använder dig av Hjälp att fylla i, och följer de stegvisa instruktionerna.

Beräkning (3)

Hur mäter jag luckans vikt?

Hur mäter jag luckans vikt? Med vikt avses vikten av en löst hängande lucka. Detta kan bäst mätas med en våg. När det inte är omöjligt eller besvärligt att väga luckans fria vikt kan vikten uppskattas enligt beskrivningen nedan. Vår erfarenhet är att en uppskattning av vikten inte är tillräckligt exakt och vill därför avråda från detta.

 • Med luckan i horisontellt läge försök att fastställa vilken kraft som behövs för att hålla locket när du greppar den yttersta kanten på motsatta sida från gångjärnen. För att göra detta ställer du dig på en vanlig personvåg och läser av viktökning från det ögonblick du håller upp luckan i horisontellt läge (OBS! Utöva kraften vertikalt).
 • Om det är svårt att hålla fast luckan med händerna kan du binda ett rep om luckan från botten- till ytterkanten så att du kan hålla upp luckan i repet (Var försiktig! Håll repet vertikalt).
 • Om luckan emellertid är ”stängd” i horisontellt läge, lyfter du något på det för att göra den här mätningen så att det är fritt från ytan som den tar emot längs hela ytterkanten.

Uppmätt vikt multiplicerat med 2, är generellt en god uppskattning av luckans vikt.

 • Alternativt kan du låta den horisontella luckans yttersta kant vila direkt på vågen med hjälp av en linjal eller pinne.
 • Om luckan emellertid är ”stängd” i horisontellt läge, kan du anpassa stöden längs med hela ytterkanten så att luckan blir fri från ytan som den tar emot (längre linjal eller pinne, tjockare kartong på vågen eller placera något under vågen så den blir högre).

Vikten som vågen visar minus vikten av kartongen, linjalen eller pinnen, multiplicerat med 2, är generellt en god uppskattning av luckans vikt.

Hur fastställer jag luckans ”öppna” och ”stängda vinkel”?

Fylla i luckans ”öppna” och ”stängda vinkel” (Startvinkel och Slutvinkel)

Använda klockan stora visare:

 • När den stora visaren står på klockan 12 =  90 grader …. luckan står rakt upp
 • När den stora visaren står på klockan 3 =     0 grader….. luckan ligger horisontellt ……………..”Liggande” Lucka
 • När den stora visaren står på klockan 6  = – 90 grader …. luckan hänger ned vertikalt ….. ”Hängande” lucka

Till vänster på sidan: Som exempel brukar följande luckor ha liggande ”Liggande lucka”:

 • Tacklucka (takfönster)
 • Vindslucka
 • Leksakslåda
 • Källarlucka
 • Trädgårdslåda
 • Skeppslucka
 • etc.

Till höger på sidan: Luckans positioner så som kan vara fallet med en ”Hängande lucka”:

 • Försäljningslucka på skåplastbil
 • Kiosklucka
 • Solskydd
 • Skyddsskärm
 • Markis på hästtransport/hantverkarbuss
 • etc.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Luckan/taket roteras från start- till slutvinkeln (gasfjäderns maximala längd)

Det mellanliggande inställngsvinklarna kan bestämmas, till exempel, med en lutningsmätare eller med hjälp av en smarttelefon (med en lutningsmätare-app).

Viktigt!

Godta inte direkt lutningsmätarens värde som luckans eller takets vinkel.

Utan bestäm först skillnaden mellan luckans läge och den horisontella positionen eller mellanpositionen för luckan och den vertikala luckan och beräkna sedan den faktiska luckans vinkel med dessa värden enligt ovan nämnda formel.

Luckans vinklar kan också fastställas genom att mäta och beräkna.

På vilket sätt en sådan mätning ska utföras och hur beräkningen sedan görs, illustreras i följande exempel:

A = Luckans lutning mätt från horisontell position (eller mätt från vertikal position i ett annat exempel)

S = Luckans gångjärnssida

L = Luckans längd

Beräkna luckans vinkel:

 • sök på Google efter: 1+1                         –> Google visar en kalkylator
 • c ”Rad”                                                    –> knappen ”Deg” visas
 • tryck på knappen ”Inv” följt av knappen ”sin” när den är på
 • ange lutning med musmarköre                –> Till exempel: 3 .. 0 .. 8
 • tryck på knappen med divisionstecknet
 • ange luckans längd med musmarkören –> i det här exemplet: 9 .. 0 .. 0
 • tryck slutligen på ”=”-knappen

Resultatet är luckans lutningsvinkel i förhållande till det horisontella eller vertikala läget(beroende på vilken mätmetod du valt) Resultatet: 20,01 -> avrundat till 20 grader, konverterat till luckans position: 0 grader – 20 grader = 20 grader
För luckans läge i exemplet intill: -90 grader – 15 grader = -105 grader

Tips! Börja med att kopiera beräkningen i exempel så att du vet om du har förstått hur du ska gå till väga.

Varför är måttet B viktigt? Och hur kan jag ändra det medan gasfjädrarna används?

Med resultatet som erhålls med beräkningsverktyget anger måttet B tillsammans med måttet A, mittpositionen för fästpunkten för gasfjädern på luckan.

Båda dessa avstånd kommer att visas från mitten av svängningspunkten från luckan.

Måttet A är avståndet längs luckan och måttet B är avståndet mätt vinkelrätt från luckan.

Måttet A är ett värde som beräknas med gasfjäderberäkningen medan måttet B står i direkt relation till avståndet mellan gasfjäderns ändfästen och luckans yta.

Beräkningsverktyget ställer in måttet B baserat på den angivna tjockleken på luckan och vridpunktspositionen i förhållande till luckan och därmed fästpunkten för gasfjädern som är 20 mm från luckytan som standard.

Nedan finns några exempel på B-mätningar som fastställts med beräkningsverktyget (A = övre gångjärn, B = nedre gångjärn):

B-measure-pic-1

 
När du har tryckt på ”Beräkna” i beräkningsverktyget (Steg 2), bestäms måttet B av en standarformel och beräknar gasfjädertillämpningen.

Måttet B som sedan visas i beräkningsresultatet måste överensstämma med avståndet B från fästpunkten där gasfjädern sedan ska monteras i luckan.

Det är möjligt att det slutliga avståndet B från gasfjäderns fästpunkt avviker från måttet B som tagits fram med beräkningsverktyget (A= svängningspunkt):

B-measure-pic-2
 
I sådana fall ska måttet B justeras.

Den främsta anledningen till detta är att infästningen av gasfjädern vid monteringspunkterna, som indikeras med måttet C och D i beräkningsverktyget, geometriskt måste överensstämma med den utdragna och indragna gasfjädern i kombination med luckans vridning (från ”stängd” till ”öppen” vinkel).

Innan du justerar måttet B bör du observera handkrafterna som indikeras av ”visa öppen” och ”visa stängd”.

Först då ska måttet B justeras och måttet A anpassas för både ”öppen” och ”stängd” tills de tidigare noterade värdena för handkrafter erhålls.

Tekniskt (2)

Vid vilken temperatur kan jag använda gasfjädern ?

Din gasfjäder har användningsområde -20°C till +80°C. Det nominella angivna trycket som står på gasfjädern gäller vid +20°C rumstemperatur, kraften ändras +/- 3% per 10°C. Det betyder att vid användning i extrem kyla kan du behöva ange lite extra kraft. Gasfjädern får under inga omständigheter utsättas för över 100°C pga högt tryck inuti.

Gasfjädrarna som jag beställde visade sig vara för kraftiga i efterhand. Vad gör jag?

Kraftreducering

Om man har valt en gasfjäder med för hög kraft kan man reducera kraften enligt följande:

Instruktion för kraftreducering

 1. Tag en borr eller ett trubbigt stift mindre än Ø2,5 mm och en lätt hammare (200 g).
 2. För ner borren/stiftet i hålet (i mitten av den gängade tappen på cylindern), knacka sedan med lätta slag, slå max fem slag i taget.
 3. Kontrollera läckage genom att lägga en droppe olja i hålet. Om det kommer upp bubblor, tryck lätt på ventilen och gör en läckagekontroll igen.
 4. Nu kan gasfjädern testas på applikationen. Om kraften ej är den önskade, gör om punkt 1-4.

Att tänka på

 • Ventilen är känslig och kan skadas vid för hårda slag
 • Ett långvarigt tryck på ventilen skall undvikas för att inte en stor kraftreducering skall inträffa
 • Vid justering av två gasfjädrar rekommenderas att antalet slag räknas för att uppnå ungefär samma kraft från båda

Kraftreducering

Startar inte filmen? Gå till Youtube för att öppna den.