Hur fastställer jag luckans ”öppna” och ”stängda vinkel”?

Fylla i luckans ”öppna” och ”stängda vinkel” (Startvinkel och Slutvinkel)

Använda klockan stora visare:

 • När den stora visaren står på klockan 12 =  90 grader …. luckan står rakt upp
 • När den stora visaren står på klockan 3 =     0 grader….. luckan ligger horisontellt ……………..”Liggande” Lucka
 • När den stora visaren står på klockan 6  = – 90 grader …. luckan hänger ned vertikalt ….. ”Hängande” lucka

Till vänster på sidan: Som exempel brukar följande luckor ha liggande ”Liggande lucka”:

 • Tacklucka (takfönster)
 • Vindslucka
 • Leksakslåda
 • Källarlucka
 • Trädgårdslåda
 • Skeppslucka
 • etc.

Till höger på sidan: Luckans positioner så som kan vara fallet med en ”Hängande lucka”:

 • Försäljningslucka på skåplastbil
 • Kiosklucka
 • Solskydd
 • Skyddsskärm
 • Markis på hästtransport/hantverkarbuss
 • etc.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Luckan/taket roteras från start- till slutvinkeln (gasfjäderns maximala längd)

Det mellanliggande inställngsvinklarna kan bestämmas, till exempel, med en lutningsmätare eller med hjälp av en smarttelefon (med en lutningsmätare-app).

Viktigt!

Godta inte direkt lutningsmätarens värde som luckans eller takets vinkel.

Utan bestäm först skillnaden mellan luckans läge och den horisontella positionen eller mellanpositionen för luckan och den vertikala luckan och beräkna sedan den faktiska luckans vinkel med dessa värden enligt ovan nämnda formel.

Luckans vinklar kan också fastställas genom att mäta och beräkna.

På vilket sätt en sådan mätning ska utföras och hur beräkningen sedan görs, illustreras i följande exempel:

A = Luckans lutning mätt från horisontell position (eller mätt från vertikal position i ett annat exempel)

S = Luckans gångjärnssida

L = Luckans längd

Beräkna luckans vinkel:

 • sök på Google efter: 1+1                         –> Google visar en kalkylator
 • c ”Rad”                                                    –> knappen ”Deg” visas
 • tryck på knappen ”Inv” följt av knappen ”sin” när den är på
 • ange lutning med musmarköre                –> Till exempel: 3 .. 0 .. 8
 • tryck på knappen med divisionstecknet
 • ange luckans längd med musmarkören –> i det här exemplet: 9 .. 0 .. 0
 • tryck slutligen på ”=”-knappen

Resultatet är luckans lutningsvinkel i förhållande till det horisontella eller vertikala läget(beroende på vilken mätmetod du valt) Resultatet: 20,01 -> avrundat till 20 grader, konverterat till luckans position: 0 grader – 20 grader = 20 grader
För luckans läge i exemplet intill: -90 grader – 15 grader = -105 grader

Tips! Börja med att kopiera beräkningen i exempel så att du vet om du har förstått hur du ska gå till väga.

Posted in: Beräkning