Hur förebygger jag extrem belastning av luckans eller takets vridpunkt?

excessiveforce-pic-1

Anledningen till denna slutsats kan vara att:

  • gångjärnen inte är tillräckligt starka för att överföra kraften till den icke rörliga delen.
  • att gångjärnen inte sitter tillräckligt fast på luckan eller den fasta delen.
  • att dörrluckans hela konstruktion inte är tillräckligt kraftig där gångjärnen sitter.

Vid montering av gångjärnen är det bra att hålla följande i åtanke:

  • antal gångjärn = antal gasfjädrar med minst två delar.
  • När du bara använder en gasfjäder bör du använda tre gångjärn: gångjärnet i mitten bör monteras i linje med gasfjädern (se exemplet nedan)

excessiveforce-pic-2

I allmänhet gäller därför följande: Fäst ett gångjärn så långt det är möjligt i linje med varje gasfjäder.

När detta villkor är uppfyllt, är lasten (kraften) per gångjärn är lika med kraften vid svängningspunkten delat med med antalet gasfjädrar.

Detta innebär att när du bara använder en gasfjäder, måste all kraft som räknas ut med Beräkningsverktyget kunna överföras genom ett gångjärn till gångjärnets infästning.

Men om du istället monterar en gasfjäder halvvägs av luckans bredd utan ett tredje gångjärn, kommer kraften som kan räknas ut med Beräkningsverktyget, vid luckans svängningspunkt fortfarande att fördelas över två gångjärn förutsatt att luckan är tillräckligt styv för att kunna leda denna kraft till vänster och till höger mot gångjärnen. Om ett tredje gångjärn saknas, kan detta ha som nackdel att luckan kan börja bukta vid den mittmonterade gasfjädern eftersom denna fortsätter att utöva ett konstant tryck på luckan när den är stängt. Särskilt träluckor är känsliga för detta och kan gradvis börja bukta med denna konstruktion(trä är av naturen böjligt).

Följande fråga kan då ställas: “Finns det någon mening med att montera till exempel fyra gångjärn fast jag bara ska använda två gasfjädrar?”

Svar: Det gör det definitivt men gångjärnen som är placerade bakom gasfjädrarna överför gemensamt kraften (som ges av beräkningsverktyget) vid svängningspunkten av luckan till den icke rörliga delen.

När alla ovanstående villkor är uppfyllda och belastningen per gångjärn fortfarande är för stor, vad kan man då göra för att minska belastningen på dessa?

Svar:

  • Välj en gasfjäder med en längre slaglängd än vad resultatet av Beräkningsverktyget anger. Montera gasfjädern längre bort från luckans vridpunkt, då krävs mindre kraftfulla gasfjädrar eftersom den totala reaktionskraften vid luckans svängningspunkt då blir lägre.
  • Använd kraftigare gångjärn. Detta är inte alltid möjligt eftersom gångjärnens storlek fortfarande måste vara i proportion till luckans dimensioner. Därför kan du överväga att montera två gångjärn intill varandra för att fördela belastningen. På så sätt halveras lasten per gångjärn.

Posted in: Montera gasfjädrarna