Hur hittar jag en ersättnings gasfjäder?

Innan du försöker hitta en ersättare till din nuvarande gasfjäder är det nödvändigt att ta reda på hur kraftig den är.

Vanligtvis finns det någon form av märkning på gasfjädern (eller på en etikett på höljet) som innehåller uppgifter så som …. N.
Bokstaven ”N” står för Newton och siffrorna framför anger antal Newton.

Till exempel:
300 N = 300 Newton
0300 N = 300 Newton

När du tagit reda på hur kraftig (hur många newton) gasfjädern ska vara kan du fortsätta med Steg 1.

Steg 1. Med det gamla gasfjädermåttet: (Obs! mätt i mm)

 • Diametern på kolvstången (den smalare delen)
 • Diametern på cylinderhuset (den tjockare delen)

Vi tillhandahåller följande typer av gasfjädrar:

Typ       Diameter kolvstång      Diameter cylinderhus
4-12                 4mm                                  12mm
6-15                 6mm                                  15mm
8-19                8mm                                  19mm
10-23            10mm                                  23mm
14-28            14mm                                  28mm

 • Välj en typ av utbytesgasfjäder i tabellen som kommer närmast diametern på kolvstång och cylinderhus

# För utbytes gasfjädern antecknar du: ‘typ gasfjäder =  … –  … ‘

Det är möjligt att du kan skruva loss fästet (öglefäste, vinkelfäste, etc.) på den tidigare gasfjädern i en eller båda ändar. I den mån som du vill återanvända den se till att gängorna matchar gängstorleken på ersättningsgasfjädern.

Du kan kontrollera detta enligt följande:

 • Gå till vår webbplats och klicka på fliken ’Konfigurator’ och välj typ av utbytesgasfjäder i mittkolumnen (längden är inte av betydelse i det här läget).
 • Välj ”Ingen” i den vänstra och högra kolumnen.
 • Peka med musen på gasfjädern för att visa information om skruvgängan som finns i båda ändar av gasfjädern.

Du kan välja nya ändfästen som du måste köpa i vänster och/eller höger kolumn.•

 • Peka med musen på det valda ändfästet för att visa en ritning med mått.
 • På så sätt kan du kontrollera om ändfästet passar för montering i den befintliga gasfjädertillämpningen.

Om ändfästet ser ut att passa fortsätter du med Steg 2.

Steg 2. Mät maximal längd på den tidigare gasfjäder

Om du till exempel öppnar luckan helt dras gasfjädern ut till maximal längd. I det här läget kan du nu mäta gasfjäderns maximala längd, från exempelvis öglefäste till öglefäste (hålets mitt):

 • öppna nu luckan helt och mät avståndet från mitten av det ena ändfästet till mitten av det andra ändfästet


Anteckna följande uppgifter för utbytesgasfjädern: ‘Längd ‘max’ = …… mm‘.

Steg 3. Mät den kortaste längden på gasfjädern som ska bytas ut.

När du stänger luckan glider gasfjädern in till en viss längd. Det är nästan aldrig så att gasfjädern trycks in helt här (till slutet av slaglängden). En del av slaglängden blir oftast över. Genom detta faktum blir det lättare att hitta en passande gasfjäder (vad beträffar längd) att byta ut den gamla med. Fastställ därför, med den gamla gasfjädern fortfarande monterad, avståndet mellan fästena på gasfjädern:

 • Stäng luckan och mät avståndet från mitten av det ena ändfästet till mitten på det andra ändfästet på den gamla gasfjädern.


Om du inte kan göra denna mätning på grund av utrymmesbrist, kan du läsa här nedan hur du kan avgöra det kortaste avståndet:

 • Öppna luckan
 • Bind ett tunt rep omkring stången (den smala delen på gasfjädern).
 • För upp repet mot cylindern (den tjocka delen på gasfjädern).
 • Stäng luckan så att gasfjädern glider in i tillämpningens kortaste läge.
 • Öppna luckan helt och mät avståndet mellan det uppflyttade repet upp mot cylindern.
 • Dra ifrån det här måttet från den tidigare uppmätta maximumlängden.

# Anteckna följande för utbytesgasfjädern: ‘Längd ‘in’ = …… mm.’

Utbytesgasfjädern ska kunna bli lite kortare än värdet ‘Längd ‘in’ när den är fullt utdragen, mätt från mitten till mitten mellan ändfästena.

Steg 4. Hur du väljer den lämpligaste slaglängden för utbytesgasfjädern:

 • På vår webbplats klickar du på fliken Konfigurator och väljer en gasfjäder av typen utbytes gasjäder i mittkolumnen (längd är inte viktig just nu).

Om du ska montera gasfjädern i befintliga ändfästen i ena eller båda ändar, fortsätt med steg 5.

 • Välj ett nytt ändfäste som ska användas i vänster och höger kolumn (max avstånd mitten till mitten mellan fästpunkterna visas)
 • För in gasfjädern helt med musen/markören för att visa kortast möjliga mitten till mitten-avståndet
 • I mittkolumnen väljer du den slaglängd som ligger närmast måttet för ‘Längd ‘i’ nedan, som finns för gasfjädern av utbytestyp.

Nu jämför du den utdragna längden på den valda gasfjädern med den tidigare uppmätta ‘Längd ‘max’’ för att se om det finns en skillnad i längd (luckan öppnas något mer eller mindre).

Om detta är godtagbart har du lyckats  med att hitta en lämplig utbytesgasfjäder!

Posted in: Konfigurering