Hur mäter jag luckans vikt?

Hur mäter jag luckans vikt? Med vikt avses vikten av en löst hängande lucka. Detta kan bäst mätas med en våg. När det inte är omöjligt eller besvärligt att väga luckans fria vikt kan vikten uppskattas enligt beskrivningen nedan. Vår erfarenhet är att en uppskattning av vikten inte är tillräckligt exakt och vill därför avråda från detta.

  • Med luckan i horisontellt läge försök att fastställa vilken kraft som behövs för att hålla locket när du greppar den yttersta kanten på motsatta sida från gångjärnen. För att göra detta ställer du dig på en vanlig personvåg och läser av viktökning från det ögonblick du håller upp luckan i horisontellt läge (OBS! Utöva kraften vertikalt).
  • Om det är svårt att hålla fast luckan med händerna kan du binda ett rep om luckan från botten- till ytterkanten så att du kan hålla upp luckan i repet (Var försiktig! Håll repet vertikalt).
  • Om luckan emellertid är ”stängd” i horisontellt läge, lyfter du något på det för att göra den här mätningen så att det är fritt från ytan som den tar emot längs hela ytterkanten.

Uppmätt vikt multiplicerat med 2, är generellt en god uppskattning av luckans vikt.

  • Alternativt kan du låta den horisontella luckans yttersta kant vila direkt på vågen med hjälp av en linjal eller pinne.
  • Om luckan emellertid är ”stängd” i horisontellt läge, kan du anpassa stöden längs med hela ytterkanten så att luckan blir fri från ytan som den tar emot (längre linjal eller pinne, tjockare kartong på vågen eller placera något under vågen så den blir högre).

Vikten som vågen visar minus vikten av kartongen, linjalen eller pinnen, multiplicerat med 2, är generellt en god uppskattning av luckans vikt.

Posted in: Beräkning