Jag kan inte trycka in gasfjädern för hand. Är kolvstången böjd?

Kolvstången är troligen inte böjd Tryckkraften för gasfjädern är 500N, vilket står på etiketten Räknat i kg är detta ca. 500/10 = 50kg. Att komprimera gasfjädern kräver möjligen större kraft på grund av tätningarnas friktion Gasfjädern bör kunna tryckas in för hand upp till c:a 100N, över detta blir det mycket svårt. För att komprimera gasfjädern för första gången, är det därför förmodligen bättre att först montera den på plats, på så sätt fungerar luckan eller dörren som en hävstång, vilket gör det lättare att trycka in den för hand.

Om detta inte fungerar: Kan det bero på något av följande:

  • Om en gasfjäder har legat på lager en längre tid, kan tätningen fastnat mot kolvstången i gasfjädern och då krävs större kraft för att trycka in kolvstången. Du måste demontera gasfjädern och använda kraftigare utrustning.
  • Det är också möjligt att en för kraftig gasfjäder har valts för tillämpningen. Kontrollera att du har valt rätt tryckkraft i din beställning.

Posted in: Allmänt