Vid vilken temperatur kan jag använda gasfjädern ?

Din gasfjäder har användningsområde -20°C till +80°C. Det nominella angivna trycket som står på gasfjädern gäller vid +20°C rumstemperatur, kraften ändras +/- 3% per 10°C. Det betyder att vid användning i extrem kyla kan du behöva ange lite extra kraft. Gasfjädern får under inga omständigheter utsättas för över 100°C pga högt tryck inuti.

Posted in: Tekniskt