Vid vilken temperatur kan jag använda gasfjädern ?

Din gasfjäder har användningsområde -20°C till +80°C. Det nominella angivna trycket som står på gasfjädern gäller vid +20°C rumstemperatur, kraften ändras +/- 3% per 10°C. Det betyder att vid användning i extrem kyla kan du behöva ange lite extra kraft. Gasfjädern får under inga omständigheter utsättas för över 100°C pga högt tryck inuti.

Gasfjädrarna som jag beställde visade sig vara för kraftiga i efterhand. Vad gör jag?

Kraftreducering

Om man har valt en gasfjäder med för hög kraft kan man reducera kraften enligt följande:

Instruktion för kraftreducering

  1. Tag en borr eller ett trubbigt stift mindre än Ø2,5 mm och en lätt hammare (200 g).
  2. För ner borren/stiftet i hålet (i mitten av den gängade tappen på cylindern), knacka sedan med lätta slag, slå max fem slag i taget.
  3. Kontrollera läckage genom att lägga en droppe olja i hålet. Om det kommer upp bubblor, tryck lätt på ventilen och gör en läckagekontroll igen.
  4. Nu kan gasfjädern testas på applikationen. Om kraften ej är den önskade, gör om punkt 1-4.

Att tänka på

  • Ventilen är känslig och kan skadas vid för hårda slag
  • Ett långvarigt tryck på ventilen skall undvikas för att inte en stor kraftreducering skall inträffa
  • Vid justering av två gasfjädrar rekommenderas att antalet slag räknas för att uppnå ungefär samma kraft från båda

Kraftreducering

Startar inte filmen? Gå till Youtube för att öppna den.