Kommer min lucka bli mer belastad när jag använder gasfjädrar?

Ja, dörrluckans belastas generellt mer när man använder gasfjädrar. Det är därför viktigt att du avgör om luckan och gångjärnen är starka nog innan du använder en gasfjäder. Bilden nedan visar ett lock som väger 25kg med och utan gasfjädrar:

extraforcegasspring

 

Den större belastningen beror på att gasfjädern i allmänhet rör sig med en kortare momentarm. För att kunna bära hela momentet erfordras mer kraft. Gasfjädern har därför också en tryckkraft som är mycket större än dörrluckans vikt. I detta exempel har gasfjädern en tryckkraft upp till 420 N eller 43 kg. Detta är mycket mer än de 25 Kg luckan väger.

Om du får ett för högt gångjärnsvärde i beräkningsverktyget, kan du sänka detta genom att välja en längre gasfjäder. Denna kommer sedan att röra sig över en längre momentarm och kräver därför en mindre kraft. Gasfjädern måste naturligtvis fortfarande passa. Detta kan ses på bilden i beräkningsverktyget och mätas i den egna tillämpningen.

 

Har det någon betydelse i vilken position jag monterar en gasfjäder?

Ja, det har stor betydelse. Att endast använda en gasfjäder är billigare, men det kan ha sina nackdelar. Om du väljer en gasfjäder istället för två, då måste denna gasfjäder i princip vara dubbelt så kraftfull. Vanligtvis kommer vårt beräkningsverktyg (som beräknar vilken typ av gasfjädrar du behöver) också att välja en något robustare gasfjäder om du anger att du vill andvända endast en. Mer kraft kommer att behövas på bara en gasfjäder. Vi rekommenderar att två gasfjädrar monteras, en på varje sida av luckan. Då kommer kraften att fördelas jämt. Detta gör att allt förblir rakt och korrekt. Om du väljer att använda bara en gasfjäder, rekommenderar vi att du monterar den i mitten av luckan, om du monterar gasfjädern på ena sidan kommer större delen av belastningen att utövas på motsatt sida, vilket kan få luckan att bli skev eller göra att den förblir öppen eller inte går att stänga ordentligt. Vi rekommenderar att du använder beräkningsverktyget för att fastställa om du behöver en eller två gasfjädrar. Ta med alla krafter som har betydelse i beräkningen.

Dörrluckans och dina gångjärns hållfasthet tas inte med i beräkningen eftersom dessa uppgifter är okända för oss.

Går det också att beställa per e-post eller telefon?

Beställning kan endast göras via vår webbutik.

Detta gör du med Konfigurerings- och Beräkningsverktyget.

Med Konfigureringsverktyget kan du sammanställa din beställning för att sedan klicka på varukorgen så att gasfjädrarna och /eller ändfästena placeras och visas i din varukorgDu kan gå tillbaka till Konfigureringsverktyget och lägga till ytterligare produkter i varukorgen. Du kan också ändra antal produkter som du vill beställa. Glöm inte att klicka på ”Uppdatera varukorgen” efteråt. Klicka sedan på ”Till kassan” där du fyller i dina adressuppgifter och betalar för beställningen.

Med Beräkningsverktyget räknar du ut vilka gasfjädrar och ändfästen du behöver innan du klickar på varukorgen och fortsätter med beställningen. Innehållet i varukorgen visas och via ”Till kassan” kan du göra din beställning genom att fylla i dina adressuppgifter och betala för beställningen.

Spelar det någon roll i vilken position jag monterar en gasfjäder? Den kan också monteras omvänd.

Cylindern i en gasfjäder (den tjockare delen av gasfjädern) är fylld med kvävgas. Gasfjädern fylls med Nitrogen under högt tryck. Ju högre trycket är, desto större blir den kraft med vilken kolvstången (den smalare delen av gasfjädern) kommer ut ur cylindern. För att säkerställa att ingen kvävgas försvinner när kolvstången glider in och ut, finns en hårt omslutande tätning som kolvstången glider genom i slutet av cylindern. Förutom kvävgas finns också en liten mängd olja i cylindern. Oljan ger extra dämpning när kolvstången når den yttersta positionen (fullt utskjuten). Oljan har en ytterligare funktion vilket är att täta och smörja, så att kolvstången kan glida in och ut med mindre friktion.

Gasfjäderns position kan variera rejält från det att en lucka är öppen och den är stängd. Med bagageutrymmet (bakluckan) på bilen blir positionen av den monterade gasfjädern helt omvänd. Vid byte av en gasfjäder är det därför viktigt att säkerställa att oljan i cylindern automatiskt flödar till tätningen när gasfjädern är i normalläge.

Jag kan inte trycka in gasfjädern för hand. Är kolvstången böjd?

Kolvstången är troligen inte böjd Tryckkraften för gasfjädern är 500N, vilket står på etiketten Räknat i kg är detta ca. 500/10 = 50kg. Att komprimera gasfjädern kräver möjligen större kraft på grund av tätningarnas friktion Gasfjädern bör kunna tryckas in för hand upp till c:a 100N, över detta blir det mycket svårt. För att komprimera gasfjädern för första gången, är det därför förmodligen bättre att först montera den på plats, på så sätt fungerar luckan eller dörren som en hävstång, vilket gör det lättare att trycka in den för hand.

Om detta inte fungerar: Kan det bero på något av följande:

  • Om en gasfjäder har legat på lager en längre tid, kan tätningen fastnat mot kolvstången i gasfjädern och då krävs större kraft för att trycka in kolvstången. Du måste demontera gasfjädern och använda kraftigare utrustning.
  • Det är också möjligt att en för kraftig gasfjäder har valts för tillämpningen. Kontrollera att du har valt rätt tryckkraft i din beställning.